Valerian, Svetlow

Valerian, Svetlow

Sovremenny Balet

1911 Illustrator: Leon Bakst