ABEL PANN (1883-1963)

Mózes öt könyve c. kiállítása

2003. március 1-ig.

A világhírű művésznek két kiállítása is volt Budapesten, 1924-ben és 1926-ban. Főleg bibliai tárgyú képeit kiállította Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban és a világ más nagyvárosaiban is. A jelenlegi tárlaton a művész 45 gyönyörű eredeti litográfiája látható az Ó-Testamentum történetéből.

A művek címei Károli Gáspár fordításai alapján szerepelnek.

Kivonulás Egyiptomból

(Exodus XII. 41.)

És mondá: Jó Uram, ha kedves vagyok előtted, kérlek ne kerüld el a te szolgádat

(Genezis XVII.3)

Az pedig elméne és bujdosék a 

Beárseba pusztájában

(genezis XXI 14.)

Amikor Mózes felemelkedék, kiméne az ő 

atyafiaihoz és látá az ô nehéz munkájukat

(Exodus II. 11.)

Ábel juhok pásztora lőn

(Genezis)